Ølver Gjertsen og Alis Kristoffersdotter

Oelver_Alis_620

Ølver Gjertsen og Alis Sofie Kristoffersdotter med alle barna framfor heimen i “Sandvikjo″ 1903. Mellom foreldrene står Johannes, fødd 1895. Bak til venstre står Aletta. Til høgre står Synneva. Mellom jentene står Gjert, Kristoffer, Ola og Ølver.

Ølver Gjertsen og Alis Sofie Kristoffersdotter med alle barna framfor heimen i “Sandvikjo″ 1903. Mellom foreldrene står Johannes, fødd 1895. Bak til venstre står Aletta. Til høgre står Synneva. Mellom jentene står Gjert, Kristoffer, Ola og Ølver.

Ølver Gjertsen og Alis Sofie Kristoffersdotter med alle barna framfor heimen i “Sandvikjo″ 1903. Mellom foreldrene står Johannes, fødd 1895. Bak til venstre står Aletta. Til høgre står Synneva. Mellom jentene står Gjert, Kristoffer, Ola og Ølver.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *