Etterkommarar

Bak frå venstre: Johannes, Torbjørn Musland (far), ؘlver og Olav. Framme frå venstre: Synneva, Johanna, Borghild og Tora Aletta
Torbjørn Musland med alle barna, tre søner og fem døtre. Bak frå venstre: Johannes, Torbjørn Musland, ؘlver og Olav. Framme frå venstre: Synneva, Johanna, Borghild, Agnes og Tora Aletta. Bildet er teke 1951. Mor deira, Aletta Sofie døde 1944.

Johanna (1908 – 2006)
Agnes (1909 – 2006)
Johannes (1911 – 1998)
Synneva  (1913 – 2009), gift 1940 med Olav Skaar (1911 – 1967)
Tora Aletta (1915 – ) gift med Jakob Sandbu
Ølver (1917 – 1991), gift 1941 med Hildur Johansen (1919 – 2000)
Olav (1919 – 1989)
Borghild (1924), gift 1951 med Olav Haugland (1920)